ÇalıştayEğitimEtkinliklerKültürProjeler

Sosyal Medyadaki Gençlik

Sosyal Medyadaki Gençlik (10 Ekim 2017 – 25 Ekim 2017)

  • Proje Erasmus+ Gençlik Değişimi Programı kapsamında uygulanmıştır.
  • Türkiye, Makedonya ve Slovakya’dan toplam 24 genç katılımcı olarak yer almıştır.
  • Katılımcı gençler sosyal medyayı daha bilinçli kullanmak üzere eğitimler almış, faaliyetler yürütmüştür.
  • Projede Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliğine gidilmiştir

PROJENİN TANIMI

2011 yılında Michael A. Schuett tarafından yapılan bir araştırmaya göre internet kullanıclarının %95’ini 18-29 yaş arası gençler oluşturmaktadır.
Youth Insight`ın yaptığı sosyal medya araştırmasının sonuçlarına göre, gençler haftada 50 saatini sosyal medyada geçiriyor. Gençlerin tamamına yakını her gün Facebook`u ziyaret ediyor. Twitter hesabı olanlar ise haftada en az 4 kez hesaplarına giriş yapıyor ve tweetleri takip ediyor.
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde yayınlanan bir araştırma sonucuna göre gençlerin “sosyal medya” kavramını tam olarak kavrayamadıkları söylenebilir. Çünkü sosyal medya kavramı içerisinde yer almayan farklı siteleri veya bilgisayar, cep telefonu uygulamalarını dahi sosyal medya kavramı içerisinde değerlendirdikleri görülmektedir. Bunun yanında gençlerin en çok üye olduğu Facebook (%93,3), Twitter (%58,4), YouTube (%56,7) ve Google+(%57,1) gibi sosyal medya sitelerine ilgi duydukları söylenebilir. Yine aynı araştırmada “gençlerin sosyal medya ortamını sadece vakit geçirme amaçlı değil, güvenli bilgiye ulaşabilecek kaynakları bulabilme amacı ile kullanması faydalı olabilir” önerisinde bulunulmaktadır.
Projemizde gençlerin sosyal medyayı daha bilinçli kullanarak kişisel, mesleki ve sosyal anlamda gelişimlerine katkı sağlanması bu vesileyle de gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için katılımcı gençler kültür, sanat, aktif vatandaşlık ve gençlik temaları üzerine araştırma yapacaklar ve araştırma sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaşacaklardır. Katılımcıların, bunları yaparken, gazetecilik, sosyal medya yöneticiliği, fotoğrafcılık, haber editörlüğü gibi mesleklerde gelişim göstermeleri beklenmektedir. Bu amaca ulaşmak için grup liderleri ve projede uzman olarak yer alacak kişiler katılımcıların kazanımlarını gözlemleyecek ve değerlendireceklerdir. Gerektiğinde katılımcılara rehberlik yaparak daha etkili ve verimli sonuçlar elde edilmesine katkı sunacaklardır. Bu yönüyle projemiz Erasmus+ Gençlik Programının – Gençlerin sosyal içerme ve refahını, özellikle de gençlerin işsizlik sorunu ile mücadele eden projeleri (aynı zamanda işsiz gençlerin programa katılımını artırmayı amaçlayan projeleri) teşvik etmek; – AB vatandaşlığı ve buna eşlik eden haklar konusundaki farkındalığı artırmak veya gençlerin AB politikalarının yapılmasına aktif katılımını desteklemek; gençlerin aktif, bilgili vatandaşlar olarak davranmalarını sağlamak öncelikleriyle örtüştüğü görülmektedir.
Bütün bu öngörüler ve bilgiler ışığında projemiz, gençlere sosyal medya, web 2.0/3.0 (özellikle blog uygulaması) uygulamalarını daha bilinçli ve etkili kullanarak farklı kültürleri tanıma, sanatsal çalışma yapma, mesleki gelişim sağlama, bilgi iletişim teknolojilerini etkili ve verimli kullanma, AB vatandaşlığı, aktif katılım gibi konuları sosyal medya yoluyla başkalarıyla paylaşma imkanı sağlayacak, böylelikle gençlerin bilinç düzeyinin ve istihdam edilebilirliğinin artırılması sağlanacaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda proje hareketlilik faaliyeti 10 Eylül 2017 – 21 Eylül 2017 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecektir.

Proje ortaklarımızdan Mladiinfo International ile AGH programı kapsamında 2014 yılından bu yana işbirliği yapmaktayız. Hem Mladiinfo Internation hem de VIBE Gençlik Grubu 12-19 Haziran 2016 tarihinde “Youth Activism through Social Media Storytelling” isimli gençlik değişimi projesinin Avusturya’nın Viyana şehrinde düzenlenen faaliyetine katılmıştır. Bu faaliyet sırasında bir önceki dönemlerde de başvurusu yapılan ama başarılı olamayan projemizin üzerinde durulmuştur. Bu faaliyet sırasında projenin tejrar sunulmasına ve projede ortaklık kurulmasına karar verilmiştir. Ortaklarımız daha önce uyguladıkları proje tecrübelerini aktararak ve katılımcı gençlerin hareketlilik faaliyeti öncesi hazırlıklarını faaliyet sonrasında da katılımcıların elde ettiği bilgi ve tecrübelerin kendi ülkelerinde paylaşımını ve sürdürülmesini sağlayarak projemize katkı sunacaklardır. Projemiz sadece yerel sorunların çözümüne yönelik olmadığı için projemiz ile ulaşmaya çalıştığımız hedefler proje ortaklarımızın da hedefleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle projede yer alan ortaklar aynı hedef doğrultusunda hareket edip kendi hedeflerine de ulaşmış olacaklardır.

Projenin ele aldığı en temel konular 

AB Vatandaşlığı, AB farkındalığı ve Demokrasi, BİT – yeni teknolojiler – dijital yeterlilikler, Gençlik (Katılım, Gençlik Çalışmaları, Gençlik Politikası)

Öğrenme Çıktıları

Projenizin planlanan her bir faaliyetinde katılımcılar tarafından hangi öğrenme çıktıları veya yeterlilikler (örneğin; bilgi, beceri ve tutumlar/davranışlar) elde edilecek/geliştirilecektir?
Proje faaliyetlerine katılacak olan gençler;
Bilgi iletişim teknolojisini etkili bir şekilde kullanabilme, grup/takım halinde çalışabilme, sosyal medya yönetimi, kampanya geliştirme ve yönetme, farklı kültürleri tanıma ve benimseme, AB vatandaşlığını kavrama, kendi ve akran sorunlarına çözüm üretme, medya okur yazarlığı, bulut teknolojilerini kullanabilme, fotoğraf sanatı, fotoğraf ve video düzenleme, haber editörlüğü gibi konularda yeterlilik ve beceri kazanacaklar ve/veya mevcut becerilerini geliştirecekler yeni beceriler elde edeceklerdir. Katılımcı gençlerin faaliyet sonrasında sosyal medya yöneticiliği, internet haber sitelerinde, (en azından) yerel medyada işe yerleşme imkanları artacak, sektörün istediği eleman niteliği kazanacaklardır. Bu kazanımların değerlendirilmesi için proje faaliyeti sırasında sektör-gençlik buluşmaları düzenlenecektir. Bunun için sektörel ziyaretler gerçekleştirilecek ve/veya sektörde tecrübeli bir kişi ile tecrübe paylaşımı yapılacaklardır. İlimizde yaklaşık 12 yıldır faaliyet gösteren ve sahibinin derneğimizin kurucuları arasında yer aldığı www.haber46.com isimli haber sitesinin yetkilileri ile bu konuda işbirliğine gidilecektir. Böylelikle gençlerimiz mevcut becerilerini iş imkanına dönüştürme fırsatı yakalayacaklardır.

Ana Faaliyetler

Projemizde gençlerin sosyal medyayı, bulut teknolojilerini (web 2.0/3.0) bilinçli ve etkili bir şekilde kullanarak kültür, sanat, gençlik alanlarında yapacakları çalışmalarla kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanması ve nihayetinde gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve gençlerin işsizlik sorununa çözüm üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda katılımcı gençler kendi medya çalışmalarını yapmaları için fotoğraf ve video çekimi yapacaklar, gençlerin sorunları ve katılımcı ülkelerin kültürleri hakkında araştırma yapacaklar, sosyal medya üzerinde proje amaçları doğrultusunda kendi sayfalarını ve bloglarını oluşturacaklar, sayfada ve bloglarda paylaşmak üzere içerik ve görselleri derleyecekler, derlenen içerik ve görselleri düzenleyecekler ve sanal ortamda yaptıkları bütün bu çalışmaları basılı materyal haline getirecekler. Bütün bunları yaparken katılımcı gençler gruplar halinde çalışacaklardır. Çalışmalarda tartışma, sunum, araştırma, röportaj teknikleri kullanılacaktır.

Faaliyetlerin temel unsurları nelerdir?

Türkiye’den 7 genç ve 1 grup lideri, Slovakya’dan 7 genç ve 1 grup lideri, Makedonya’dan 7 genç ve bir grup lideri olmak üzere toplam 24 kişinin katılımıyla 10 Eylül 2017 – 21 Eylül 2017 tarihlerinde Kahramanmaraş ilinde yapılması planlanmaktadır.

Faaliyetlerin ana unsuru gençlerin sosyal medya araçlarını bilinçli, etkili ve verimli bir şekilde kullanmasına yönelik olacaktır. Bunun için araştırma, grup çalışması, tartışma, röportaj gibi teknikler kullanılacaktır. Proje ortakları katılımcı gençlerin hazırlığından sorumlu olacaklardır. Bu nedenle katılımcı gençlerin bilgi ve görsellere ulaşmalarında destek olacaklardır. Ev sahibi kurum olarak derneğimiz gençlerin fotoğraf makinesi ve video kamera, internet, tarayıcı, yazıcı gibi imkanlar sunacaktır. Yapılan çalışmalar internet üzerinden proje ortağımız tarafından da takip edilecektir. Gerektiği durumlarda proje ortağımız da fotoğraf ve içerik metinleri konusunda çalışmalarımıza kendi ülkesinden katkı sunacaktır.

Bütün bu bilgiler ışığında proje hareketlilik faaliyetleri aşağıdaki gibi tasarlanmıştır;

01. Katılımcıların tanışması ve projenin gözden geçirilmesi:

İlk faaliyet olarak katılımcıların tanışması ve projenin amaçları ve faaliyetlerini ele alınacağı bir tartışma ve sunum ortamı oluşturulacaktır.

02. Gruplara ayrılma ve grupların görevlerinin belirlenmesi :

24 katılımcının altışar kişilik gruplara ayrılması sağlanacak ve her bir grup için kültür, sanat, gençlik konularda bir çalışma alanı belirlenecektir. Grup üyeleri arasında fotoğraf ve video çekimi, bilgi toplama, fotoğraf, video ve içerik işleme görev dağılımı yapılacaktır. Her bir grup için bir Google hesabı açılacaktır.

03. Google Uygulamaları Eğitimi:

Google takvim, Google drive, Google formlar, Google blog, Google plus, Google hangouts, youtube konularında 1 günlük uygulamalı eğitim verilecektir.

04. İçerik Araştırma-Fotoğraf ve Video çekimi:

Gruplar sosyal medyada yayınlamak üzere kendi çalışma alanlarıyla ilgili araştırma, video ve fotoğraf çekimi yapacaklar. Yapılan bu çalışmalar günlük olarak ve/veya her fırsatta sanal depolama alanı olan Google Drive’a yüklenecektir. Böylelikle ortak bir çalışma alanı oluşturulacaktır.

05. Tecrübe Paylaşımı ve Bilgilendirme:

Alanında uzman ve tecrübeli bir basın mensubu ve bir halkla ilişkiler uzmanı iş tecrübelerini katılımcı gençlerle paylaşacaklardır. Proje çalışma konusunun sektörde etkili ve verimli bir şekilde kullanmanın yollarını anlatacaklardır. Uzmanlar ayrıca katılımcı gençleri kampanya geliştirme yönetme konusunda bilgilendireceklerdir. Kısacası uzmanlarımız haber editörlüğü ve kampanya yürütmenin püf noktalarını anlatacaklardır.

Bu kapsamda aynı zamanda sektör ziyareti de gerçekleştirilecektir. Yerelde faaliyet gösteren www.haber46.com, Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, Aksu TV ve Anadolu Ajansı Kahramanmaraş temsilciliği ziyaret edilecektir.

06. Fotoğraf, video ve içeriklerin düzenlenmesi:

Her grup çektikleri fotoğraf ve videoları düzenleyecek, araştırma sonucunda elde ettikleri verileri uygun içerik metni haline dönüştürecektir.

07. Kültür Gecesi :

Gençlerin kendi kültürlerini tanıma farklı kültürleri tanıma fırsatı bulacakları bir kültürel aktivite düzenlenecektir. Bu aktivite üç ayrı akşam yapılacaktır.

08. Blog Oluşturma ve Yayınlama:

Katılımcı gençlerden oluşturulan gruplar için ayrı ayrı blog oluşturulmasının yanı sıra bütün katılımcıların ortak kullanacağı bir ana blog oluşturulacaktır. Daha önce hazırlanan fotoğraf, video ve içerikler bu bloglarda yayınlanacaktır. Aynı zamanda blog içerikleri Google+ uygulamasında da paylaşılacaktır.

09. Facebook Sayfası ve Grubu:

Gençlerin en çok kullandığı sosyal medya adresi olan Facebook’ta projemizin adıyla bir sayfa ve grup oluşturulacaktır. Bu sayfada projemize ait bilgilerin yanı sıra gençlerin çalışmalarına da yer verilecek, katılımcı gençlerin dışındaki gençlerlerin de internet üzerinden katkı vermesi sağlanacaktır.

10. Basılı materyal oluşturma:

Bütün bu çalışmaları sanal ortamın dışında da kullanmak üzere faaliyet boyunca derlenen görsellerden ve bilgilerden oluşan dergi tarzında bir basılı materyal oluşturulacaktır.

11. Değerlendirme:

Google uygulamaları kullanılarak bir değerlendirme formu oluşturulacaktır. Katılımcıların faaliyetimizi her yönüyle değerlendirmeleri sağlanacaktır. Katılımcıların her birine Youthpass sertifikası düzenlenecektir. Promoter last day form ve participant list imzalanacak ve yurtdışı katılımcılarına dönüş sonrası biniş kartı (boarding pass) ve pasaportlarının ilgi sayfalarının taranmış halinin gönderilmesi hatırlatılacaktır.

Katılımcılar, katılımcı kurum/kuruluş(lar) ve hedef gruplar üzerinde beklenen etkiler nelerdir

Gençlerin kültür, sanat ve gençlik alanında planlı bir şekilde çalışma tecrübesi kazanmaları, genelde gençlik sorunlarına, özelde ise kendi sorunlarına çözüm yolları aramaları konusunda grupça hareket etme, bu sonuçlara ulaşmak için araştırma ve elde ettikleri bilgileri sistemli bir şekilde sanal ortamda ve basılı materyal olarak yayınlama becerileri kazanacaklardır. Katılımcı gençler bilgi iletişim teknolojilerini, bulut teknolojisini kullanarak kişisel ve mesleki gelişim göstereceklerdir. Avrupa vatandaşlığı ve aktif katılım konusunda yaptıkları araştırmalarla bu konuda daha bilinçli hale geleceklerdir. Katılımcı gençler özellikle haber siteleri ve gazeteler için çalışabilecek bilgi ve tecrübe kazanacaklardır. Böylelikle gençlerimizin istihdam edilebilirlikleri artacaktır.
Proje yürütücüsü kurum ve kuruluşlar ortak olarak yürütülen bir proje faaliyetin içinde bulunarak, kurumsal olarak kazanımlar elde edeceklerdir. Bu anlamda kuruma bağlı olarak yer alan gençlerin kazanımları proje kurumlarını değerli bir insan kaynağına ulaşmasını sağlayacak ve bundan sonraki süreçte yapılacak olan tüm çalışmalarında bunun etkilerini yaşayacaktır. Katılımcı gençler projemizin amacına ulaşmak için katıldığı faaliyetler sayesinde farklı kültürleri, yaşam tarzlarını öğrenme, yabancı dilde iletişim kurma, hoşgörü gibi önemli konularda da gelişim göstereceklerdir.

Projenin yerel, bölgesel, ulusal, Avrupa ve/veya uluslararası düzeyde beklenen etkisi nedir?

Proje faaliyetlerinin yerelde gençlik ve bilgi iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren kamu ve sivil toplum kuruluşlarında doğrudan bir etki uyandırması beklenmektedir. Çünkü gençlerin enerjilerini ve zamanlarını internet ve sosyal medya üzerinden istenilen bir biçimde harcamaları bu tür kuruluşların yapmayı düşündüğü ama başarıya ulaşamadığı bir husustur. Özellikle yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde internet haberciliği üzerine faaliyet gösteren basın yayın organları gençlerimizin tecrübe ve becerilerinden yararlanmak isteyeceklerdir. Proje ortaklarımızın farklı ülkelerden olması ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı, gençlik çalışmaları, gençlerin becerilerinin geliştirilmesi konularında tecrübeli olması ve bu konuları hedeflemeleri nedeniyle de projemiz ortak ülkelerde de etki uyandıracaktır. Bu yönüyle projemizin uluslar arası etkilerinden söz etmek mümkündür. Mladiinfo International isimli proje ortağımızın Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya gibi ülkelerde şubelerinin bulunması ve bu şubeleriyle projedeki tecrübelerini paylaşma imkanlarının olması projemizin sonuçlarının en az 6 ülkede etki göstereceği anlamını taşımaktadır. Katılımcı gençlerin proje faaliyeti ile edindikleri bilgi ve tecrübe ile özellikle sosyal medya üzerinden bu bilgi ve tecrübelerini göstermeleri, gençlerin istihdamı konusunda kampanyalar yürütmeleri gençlerin istihdam edilmesi konusunda katılımcı ülkeler başta olmak üzere katılımcıların paylaşımlarına erişim sağlayan birçok ülkede sektörün farkındalığı artacaktır. Mladiinfo International isimli proje ortağımızın Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya gibi ülkelerde şubelerinin bulunması ve bu şubeleriyle projedeki tecrübelerini paylaşma imkanlarının olması projemizin sonuçlarının en az 6 ülkede etki göstereceği anlamını taşımaktadır.

Projemiz gençlerimizin mesleki becerilerinin artmasını sağladığı gibi sosyal ve kültürel alanlarda gönüllü olarak faaliyetler gerçekleştirmek isteyen fakat bunun fırsat bulamayan gençlerde bir farkındalık oluşmasını ve gençlerin bu konularda fırsat bulmasını sağlayacaktır. Avrupa Birliği kapsamında yapılacak olan çalışmalarda her bir katılımcı kuruluşun ve kişinin kendi ülkesinde ve şehrindeki çabalarıyla Avrupa Birliği programlarının diğer kurum ve kuruluşlar tarafından tanınmasına ve bu programlara yönelik kurum kuruluşlarda bilinç oluşturulmasına katkı sağlanacaktır. Avrupa Birliği Erasmus+ programının tanınması ve tanıtılmasına yönelik yerelde emsal oluşturacak, bu alanda çalışma yapmak isteyen kurum kuruluşlar için pozitif etki oluşturacaktır. Benzer alanlarda sosyal kalkınmaya yönelik faaliyetler gerçekleştiren kuruluşların birbirleri ile yakınlaşmalarına ve ortak faaliyetler gerçekleştirmelerine zemin hazırlayacaktır. Bu da Avrupa Birliğine olumlu geri dönüşler kazandıracak, Avrupa Birliği Programlarınca belirlenen hedef ve amaçlar doğrultusunda kaynak oluşmasını sağlayacaktır.

Proje sonuçlarını kurumunuz/konsorsiyum ve ortaklarınız dışındaki ilgili taraflarla paylaşmak için hangi faaliyetleri yürüteceksiniz? Yaygınlaştırma faaliyetlerinizin hedef grupları kimler olacak?

Proje kapsamında yaptığımız çalışmalar internet üzerinde olacağından çalışmalarımız aynı zamanda yaygınlaştırma faaliyeti özelliği taşımaktadır. Yaygınlaştırma çalışmasında her bir katılımcı ülke ve grup ayrı ayrı sorumlu olacaktır. Yaygınlaştırma çalışması proje faaliyeti sırasında her bir faaliyet bittikten sonra yapılacaktır. Faaliyet bittikten sonra da her bir ülke yaygınlaştırma çalışmasını yürüteceklerdir. Bu nedenle katılımcıların çalışmalarını paylaşırken bu bilinçle hareket etmeleri sağlanacaktır. Yaygınlaştırma çalışmaları ağırlıkta katılımcıların akranlarına yönelik olacaktır. Diğer taraftan faaliyet sonrasında elde edilen basılı materyal kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtılacaktır. Projemizde medya sektörünün ziyaret edilmesi projemizin yaygınlaştırılması açısından önemli bir unsurdur. Ziyaret edilen medya sektörünün yanı sıra yerel basın aracılığıyla da projemizin yaygınlaştırması yapılacaktır. Ulusal basının da ilgi göstermesi halinde projemizin ulusal basında da yer alması sağlanacaktır. Proje ortaklarımızın kendi ülkelerinde önemli bağlantılarının bulunması, Mladiinfo International isimli proje ortağımızın Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya gibi ülkelerde şubelerinin bulunması ve bu şubeleriyle projedeki tecrübelerini paylaşma imkanlarının olması, üç katılımcı kuruluşun da sosyal medya hesaplarının ve internet sayfalarının etkin bir şekilde kullanılması ve binlerce kişi tarafından takip edilmesi projemizin yaygınlaştırılmasında kolaylaştırıcı ve etkili bir unsuru oluşturmaktadır. Yaygınlaştırma planı üzerinde proje faaliyeti sırasında grup liderleri ile görüşülecek, planın daha iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Projenizin amaçlarına ve sonuçlarına ulaşıp ulaşmadığını, ulaştıysa ne ölçüde ulaştığını değerlendirmek için hangi faaliyetleri yürüteceksiniz?

Projede günlük değerlendirmeye önem verilecektir. Bu değerlendirmeler sonucunda katılımcıların kazanımları ve gelişimleri ile ilgili herhangi bir sorun olup olmadığı, faaliyetin amacına uygun yürütülüp yürütülmediği ölçülecektir. Bu değerlendirmede proje uzmanları ve grup liderleri etkin rol alacaklardır. Faaliyet sonrasında oluşturulacak değerlendirme formu aracılığıyla da projemizin ve faaliyetimizin genel bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu değerlendirme formu katılımcılar tarafından doldurulduğu gibi faaliyet kapsamında oluşturulan sayfa, grup ve blog üzerinden katılımcı harici kişilerin de doldurulması sağlanacaktır. Her iki değerlendirme formu iç değerlendirme ve dış değerlendirme yapmak amacıyla farklı olacaktır. Ayrıca projemizin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını anlamak için öncelikle sosyal medya üzerinden görüntüleme, beğenme ve paylaşma sayısı etken olacaktır. Proje faaliyeti toplam 12 günden oluşması nedeniyle de günlük değerlendirmelere ve 7 gün sonrasında genel bir değerlendirmeye yer verilecektir.

PROJE KATILIMCILARI

Proje ortaklarımızdan Mladiinfo International ile AGH programı kapsamında 2014 yılından bu yana işbirliği yapmaktayız. 

Hem Mladiinfo Internation hem de VIBE Gençlik Grubu 12-19 Haziran 2016 tarihinde “Youth Activism through Social Media Storytelling” isimli gençlik değişimi projesinin Avusturya’nın Viyana şehrinde düzenlenen faaliyetine katılmıştır.

Bu faaliyet sırasında bir önceki dönemlerde de başvurusu yapılan ama başarılı olamayan projemizin üzerinde durulmuştur. Bu faaliyet sırasında projenin tejrar sunulmasına ve projede ortaklık kurulmasına karar verilmiştir. Ortaklarımız daha önce uyguladıkları proje tecrübelerini aktararak ve katılımcı gençlerin hareketlilik faaliyeti öncesi hazırlıklarını faaliyet sonrasında da katılımcıların elde ettiği bilgi ve tecrübelerin kendi ülkelerinde paylaşımını ve sürdürülmesini sağlayarak projemize katkı sunacaklardır. 

Projemiz sadece yerel sorunların çözümüne yönelik olmadığı için projemiz ile ulaşmaya çalıştığımız hedefler proje ortaklarımızın da hedefleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle projede yer alan ortaklar aynı hedef doğrultusunda hareket edip kendi hedeflerine de ulaşmış olacaklardır.

Gençlik Medyası Proje Özeti

Araştırmalara göre yeni iletişim teknolojileri insanlara, düşüncelerini ve eserlerini paylaşacakları olanaklar yaratan, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir medya sunmaktadır. 

Sosyal medya olarak adlandırılan bu sanal ortam, kullanıcı tabanlı olmasının yanında kitleleri ve insanları bir araya getirmesi ve aralarındaki etkileşimi arttırması bakımından önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalar insanların, bu sanal gerçeklik içinde gün geçtikçe daha fazla vakit harcadıklarını, bu sanal gerçeklik içinde gerçek yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ve yine bu sanal gerçeklik içinde yeni bir dünya kurarak yaşadıklarını göstermektedir.
Kimi zaman sanal dünyayla, gerçek dünya arasındaki sınırın belirsizleştiği de gözlenmektedir. Öyle ki bu dünyada arkadaş bulma, bu dünyadaki insanlarla sosyal ve siyasi düşünce alışverişinde bulunma; hatta bu dünyadan birileriyle tanışıp evlenme gibi ciddi kararlar alınabilmektedir. Özellikle gençler arasında kullanım değeri bakımından hızlı bir yükseliş gösteren sosyal medya, diğer yandan da günümüzün geleneksel medyasına rakip olmakta; hatta kimi zaman tehdit eder duruma gelmektedir. (Journal of Yasar University 2010 20(5) 3348‐3382)

Projemiz gençlerin sosyal, kişisel ve mesleki gelişimlerini ve sosyal medyayı daha bilinçli, etkili ve verimli kullanmalarına ve gençlerin istihdam edilebilirliğine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Proje hareketlilik faaliyeti Slovakya ve Makedonya’dan 15-30 yaş arası 14 genç ve 2 gençlik lideri, Türkiye’den 15-30 yaş arası 7 genç ve 1 gençlik lideri olmak üzere toplam 24 katılımcı ile 10 Eylül 2017 – 21 Eylül 2017 tarihlerinde Kahramanmara’ta gerçekleştirilecektir. 12 gün sürecek faaliyet boyunca katılımcılar kültür, sanat, gençlik konularında araştırmalar yapacaklar, bilgi toplayacaklar, fotoğraf ve video çekecekler ve bütün bu bilgi ve görüntüleri düzenleyerek sosyal medyada paylaşacaklardır. Faaliyet sonunda gençlerin sosyal medya ortamında sayfaları ve blogları oluşturulacaktır. Aynı zamanda bu bilgi ve görsellerden bir de basılı materyal oluşturacaklardır. Gençlerin bütün bunları yapabilmeleri için projemiz kapsamında Google uygulamalarının eğitimini alacaklardır. Gençlerin mesleki gelişimleri sağlanarak istihdam edilebilirlikleri artırılmış olacaktır. Çalışmalar sırasında yetişkin eğitimi, bireylerin kendi kendilerine öğrenme imkanı sağlayan sargın eğitim metodu ve akran öğrenme kullanılacaktır.

Reseaches shows that new communication technologies provide people an environment in where participation and discussion is the basis and where people can share their thoughts, ideas and creations. This virtual environment ‐ that is called as social media ‐ is a user based environment and seems to be important in terms of bringing crowds and people together and increasing the interaction among them. Most studies in the field indicate that people spend more and more time in this environment, try to meet their real life necessities in this virtual reality, and they prefer to live in this virtual reality by rebuilding a new world for themselves. Sometimes it is even observed that the border between the virtual and the real world appears to blur. Moreover, it is possible to find new friends in this world, share your social and political opinions with others, and even to take serious decisions so as to get married with the ones whom you meet in this world. Social media, which is on a rapid rise especially among youngsters in terms of usage value, seems to be a serious competitor to today’s traditional media and even threaten it. (Journal of Yasar University 2010 20(5) 3348‐3382)

Our project aims to contribute to youngsters’ social, individual and professional improvement and by making them use social media more conscious, effective and productive and their employability. Project mobility activity will be held in Kahramanmaraş, Turkey in September 2017 with participation of 7 youngsters and 1 group leader from Macedonia, 7 youngsters and 1group leader from Slovakia and 7 young participant and 1 group leader from Turkey, 24 participants in total. During 12 days participants will researches in the fields of culture, art and youth, collect information, take photographs and video, share on social media after they edit all those. At the end of activity pages and blogs on social media will be created. Participant will take training of Google Apps for one day do to all of those. Employability of the participants will be increased by providing professional improvement of participants. Adult education method, individual learning method and peer learning method will be used during the activities

PROJE HAKKINDA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu