ÇalıştayEğitimEtkinliklerGenelKültür

Çocuk Oyunları Sempozyumu

Türkiye ve AB Ülkelerinde Çocuk Oyunları ve Çocuk Oyunlarının Kültürel, Sanatsal ve Eğitim Bakımından Çocukların Gelişimine Etkileri Sempozyumu

Avrupa Birliği – Türkiye Kültürlerarası Diyalog Kültür ve Sanat Hibe Programı kapsamında BİLSEK tarafından hazırlanarak yürütülen TR0803.02-03/102 referans numaralı “Geleneksel Çocuk Oyunlarıyla Kurulan Kültür Köprüsü Projesi” etkinliği çerçevesinde “Türkiye ve AB Ülkelerinde Çocuk Oyunları ve Çocuk Oyunlarının Kültürel, Sanatsal ve Eğitim Bakımından Çocukların Gelişimine Etkileri Sempozyumu” düzenlendi. Kahramanmaraş’ta geleneksel çocuk oyunlarını ilk defa gündeme getiren proje kapsamında düzenlenen sempozyumda geleneksel çocuk oyunlarının çocuğun sosyalleşmesinde, bireysel yeteneklerinin gelişmesinde, hayata hazırlanmasında oynadığı rol vurgulandı. Geleneksel çocuk oyunlarımızın, sanayileşme, çarpık kentleşme ve teknolojik gelişme nedeniyle unutulmaya başlandığını ifade eden konuşmacılar, çocukların bilgisayar bağımlılığı, elektronik oyun ve oyuncaklar nedeniyle sanal bir dünyada yaşadıkları, bireysel bir hayatı benimsedikleri, sosyal hayattan kopuk, iletişim becerileri ve bireysel yeteneklerinin gelişmediğini; bu durumun yalnız ve psikolojisi bozuk nesillerin yetişmesine sebep olduğunu belirttiler. Proje, evrensel bir sorun olan bu konuya yerel, ulusal ve uluslar arası alanda dikkat çekmeyi, proje ortağı olan İspanyol Sivil Toplum Kuruluşu ACOEP, Kahramanmaraş Kültür ve Sanat Derneği, Kahramanmaraş Millî Eğitim Müdürlüğü, Zübeyde Hanım Anaokulu, Türk Telekom İlköğretim Okulu ve Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Meslek Lisesi ile kültürel diyalog ve işbirliği içinde yapılacak etkinliklerle gündeme taşımayı hedeflemektedir. Sempozyum, BİLSEK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Köşk, Proje Ortağı Kahramanmaraş Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Eren ve Millî Eğitim Müdürü Mesut Alkan’ın protokol konuşmalarıyla başladı. Millî Eğitim Müdürü Mesut Alkan, eğitimde sosyal, bireysel yeteneklerinin farkına varabilen, sağlıklı iletişim kurabilen fertlerin yetişmesi için çocuklarımızın teknoloji bağımlılıktan kurtarılması gerektiğini ifade etti. Alkan konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Günümüzdeki çocuklarımız; bizim çocukluk yıllarımıza göre daha çok imkanlara sahip görünseler bile, sanırım bizim çocukluğumuz kadar mutlu değiller. Günümüz çocuklarımıza baktığımızda birbirleriyle tokalaşamayan, birbirleriyle sarılmayan, hatta birbirleriyle fazlaca konuşamayan bir topluluk oluştu. Sanayi toplumu ile birlikte bazı kazanımlar elde edilirken; insanın doğadan kopuşunu, bireyin hareket alanı ve Özgürlüğünü sınırlandırmasıyla birlikte, bireyi yalnızlığa ve sanal dünyaya hapsetmiştir. Çocuklar yapan-eden, bulan- geliştiren değil, sadece edilgen bir pozisyonda ve yalnız bir çocukluk dönemi yaşamaktadırlar. Bu da; çocukların topluma uyumunu ve kişisel gelişimini sağlayan, sosyalleşmesini sağlayan en önemli kültür öğesi olan Çocuk oyunlarının birer birer ortadan kaybolmasına neden olmaktadır. İnsanları birbirine yaklaştıracak değerlerden biri, belki de en önemlisi ortak anlayış içerisinde Geleneksel Çocuk Oyunlarıyla Kurulan Kültür Köprüsü eğitimciler olarak; bir kültür öğesi olan geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması, tanıtılması ve geliştirilerek yaygınlaştırılması önemsiyoruz.. Ülkemiz yakında Avrupa Birliğinin bir üyesi olarak Birlik içerisinde yer alacağını ümit ediyoruz, dolayısıyla ülkelerin geleneksel çocuk oyunları, Birliğin kültürel zenginliğidir. Çocuk Oyunları; ulusal özellik gösterdiği gibi lrk, din dil ayrımı gözetmeksizin bütün dünya çocuklarının birlikte oynayabilme özelliği göstermesi bakımından da evrenseldir. İletişimi becerisi yüksek ekip çalışmasına önem veren Bu oyunlar çocukları kaynaştırıcı, birleştirici, ön yargılardan uzaklaştırıcı misyonunu harekete geçirebilirse; hoşgörü anlayışı yüksek bir Avrupa Birliğinin oluşumuna önemli bir zemin hazırlamış olacaktır, bu yönüyle de çok önemlidir. “Geleneksel Çocuk Oyunlarıyla Kurulan Kültür Köprüsü” adlı projede görev alan tüm ortaklara teşekkür ediyor, projenin çocuklarımıza güzel gelecek hazırlamamızda önemli bir yeri olacağına inanıyorum.” dedi Sempozyumun birinci oturumunda KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erşahin, “Dünden Bugüne Türkiye’de Çocuk Oyunlarının Ortamları Üzerine Bir Değerlendirme” konulu; KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fetih Yanardağ, “Geleneksel Çocuk Oyunlarının Çocuğun Sosyalleşmesi Bakımından Önemi” konulu; KSÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Kadir Bilen, “Eğitimde Geleneksel Çocuk Oyunlarının Önemi” konulu; araştırmacı-yazar Hacı Ali Özturan “Geçmişten Bugüne Kahramanmaraş’ta Çocuk Oyunları” konulu; Prof. Julio Jimenez Garcia, “İspanya’da Çocuk Oyunları ve Çocuk Oyunlarının Kültüler Sanatsal ve Sosyal Açıdan Çocukların Gelişimine Etkileri” konulu ve eğitimci/araştırmacı yazar Ramazan Avcı, “Geleneksel Türk ve İspanyol Oyunları Arasındaki Benzerlikler” konulu tebliğlerini sundular. Türk ve İspanyol geleneksel çocuk oyunları birbirine çok benziyor Araştırmacı/yazar Ramazan Avcı, yaptığı araştırmada geleneksel 15 Türk ve İspanyol çocuk oyunlarını karşılaştırdığı konuşmasına 15 oyunun 13’ünün küçük değişikliklerle aynı olduğunu ortaya koydu. Avcı, konuşmasının sonunda “Oyunlar, çocukların dilidir ve çocuklar dünyanın her tarafından aynı dili konuşmaktadırlar. Bu dil değerlendirilebilirse dünya barışına katkı sağlanabilir. Medenî bir sosyal hayat ancak kurallarla ve toplumu oluşturan bireylerin kurallara uymasıyla mümkündür. Çocuk oyunları, kurallara dayanır ve çocuklar kurallara uymayı, uymayanları ayıplamayı ve cezalandırmayı bu oyunlarla öğrenir. Çocuklarımızın sevgi, şefkat, merhamet, paylaşma, işbirliği, grup içi fedakârlık gibi duyguların körelmesine neden olan, şiddet içerdiği için çocukları suça teşvik eden bilgisayar oyunlarının yerine bu değerleri kazanmalarını sağlayan, onların enerjilerini boşaltacağı; sosyalleşmelerini, bedensel ve zihinsel bakımdan sağlıklı olmalarını sağlayan geleneksel çocuk oyunlarını oynayabilecekleri ortamlar hazırlanmalıdır” dedi. Sempozyuma, KSÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Niyazi Can, Millî Eğitim Müdürü Mesut Alkan, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve İspanya’dan gelen proje ortakları katıldı


BİLSEK GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kahramanmaraş Kent Meclisi
Başa dön tuşu

BİLSEK GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et