Projelerimiz

1- Akıp Giden Hayat Projesi (2008)

 • Eylem 1.1 Gençlik Girişimi (AB Gençlik Projeleri) 
 • Proje kapsamında Kahramanmaraş’ta bulunan liselerde Suyun Tasarruflu Kullanımı ile ilgili bilgiler verildi.
 • Afiş ve broşürler bastırılarak çevre sorunları ve suyun tasarruflu kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturuldu.
 • Kahramanmaraş İl Müftülüğü ile işbirliği yapıldı, İmamlara bilgilendirme yapıldı, camilerimize afişler asıldı.

2- Language Unites Europe (Dil Avrupa’yı Birleştiriyor) (2010)

 • Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesidir. 
 • Proje hazırlamak için Litvanya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirildi.
 • 2010 - 2011 yıllarında Türkiye ile birlikte İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturya, Romanya ve Litvanya olmak üzere 7 AB ülkesinde yetişkinlere İngilizce öğretimi ile ilgili çalışmalar yapıldı. Yetişkinlere yönelik İngilizce kursları açıldı. Beş ayrı Avrupa ülkesine hareketlilik gerçekleştirildi. Avrupa’dan gelen 30 yetişkin ilimizde misafir edildi.
 • Proje, yabancı dil öğrenme vasıtasıyla yetişkin öğrenicilerin kültürel ve vatandaşlık yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

3- Kahramanmaraş İçin Çevre Platformu (2011)

 • Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Programı çerçevesinde uygulandı.
 • Kahramanmaraş’ta çevre konusunda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilerek sivil inisiyatifi etkin kılmak, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlandı.
 • Kahramanmaraş Çevre Platformu oluşturuldu.

4- Bir Hayalim Var (2011)

 • Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri (AB Gençlik Projeleri) Programı kapsamında uygulandı.
 • 2011 yılı içerisinde uygulanan Proje kapsamında, Estonya'dan gelen 9 öğrenci, KSÜ'de eğitim gören 8 öğrenci BİLSEK Gençlik Kulübü Derneği’nden iki gençlik çalışanı çocuk yuvasındaki kimsesiz çocukların sağlıklı karar vererek geleceklerini planlamalarına yardımcı olmaları için çalıştılar. 

5- Geleneksel Çocuk Oyunlarıyla Kurulan Kültür Köprüsü (2011)

 • Sivil Toplum Hizmeti - AB Kültürlerarası Diyalog Kültür ve Sanat Hibe Proragramı çerçevesinde uygulandı. Proje ortakları, İspanya’dan Asociacion Centro Andaluz De Programas Europeos (ACOEP) ve Kahramanmaraş Kültür Sanat Derneği,  iştirakçisi ise Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüdür.
 • Geleneksel çocuk oyunları, gün geçtikçe unutulmakta ve yerini sanal oyunlara bırakmakta, çocuklar edilgen ve yalnız bir çocukluk dönemi geçirmektedir. Bu proje geleneksel çocuk oyunlarını yeniden gündeme taşınması ve çocukların öğretimlerine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

6- Gençlerle Kültür Sanat Projesi (2011)

 • Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) - SODES programı kapsamında 2012 yılında uygulanmıştır. Proje ortağı İl Milli Eğitim Müdürlüğüdür.
 • Dezavantajlı gençleri sosyal, kültürel etkinlikler ile sosyal ve kültürel hayatın içine çekmek, lise öğrencileri arasında yarışmalar yaparak öz güven kazandırma hedeflenmiştir. Çeşitli etkinlikler düzenlenerek öğrencileri yeni eğitim – öğretim yılına motive edildi.

7- Mutluluğun Resmi (2012)

 • Eylem 1.1 Gençlik Girişimleri (AB Gençlik Projeleri)
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri ve Romanya’dan gelen gençlerle beraber uygulandı.
 • Mutluluğun Resmi” projesi kapsamında engellilerin hayat hikayesini fotoğraflayarak bir sergi açmayı,  Engelli bireylerin toplumla etkileşiminin sağlanması hedeflenmiştir.

8- EVS for European Awareness, Culture and Art (2015 -2017)

 • Proje Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı kapsamında yürütülmektedir.
 • Makedonya Üsküp’te faaliyet gösteren Mladiinfo International Derneği projede ortak olarak yer almaktadır
 • Proje kapsamında toplam 6 gönüllü genç altışar aylık dönemler halinde ilimizde kültür, sanat, gençlik alanlarında faaliyetlere katılacaklar, faaliyetler yürüteceklerdir.
 • Proje 1 Ocak 2015 tarihinde başlamıştır.

9- Don’t Be Indifferent (Mayıs 2015)

 • Proje Erasmus+ Gençlik Değişimi programı kapsamında yürütülmüştür.
 • Projede derneğimiz ortak olarak yer almıştır.
 • Ülkemizden derneğimizi temsilen 9 kişi Polonya’nın Zakopane kentinde gerçekleştirilen proje faaliyetine katılmıştır

10- Okumaya Evet, Cehalete Hayır (Kasım 2015-Kasım 2016)

 • Proje IPA IV programı kapsamında yürütüldü.
 • Projede 10 okulda öncelikle kız öğrenciler olmak üzere toplam 450 öğrenciye toplam 6200 saat TEOG ve ders destek eğitimleri verildi.
 • 450 öğrenci sinema ve tiyatroya etkinliklerine katıldı.
 • Okullara kırtasiye, spor elbisesi, dizüstü bilgisayar cihazı ve kitap desteği yapıldı.

11- Gençlik Gelişim Akademisi (Eylül 2015 - Eylül 2016)

 • Proje İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen PRODES kapsamında yürütüldü.
 • Projede gençlerin sosyal, kişisel ve mesleki gelişimi sağlandı.
 • Bu amaçla, projede gençlere yönelik eğitimler verildi.
 • Gençlere Kahramanmaraş’ı tanıtmak amacıyla kültür ve tarih gezileri düzenlendi.

12- Türkçe Kardeşliği Projesi (8 Ocak 2016 – 19 Ocak 2016)

 • Proje Bosna Hersek’in Casin Belediyesi işbirliği ile hazırlanmış ve yürütülmüştür
 • 11 Bosnalı genç 11 gün boyunca ilimizde ağırlanmıştır
 • Misafir gençlere Türkçe öğretilmiş, kültürümüz tanıtılmıştır.

13- Rural Intercultural (1 Eylül 2015 - Eylül 2016)

 • Proje Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı Kapsamında Romanya’nın Kraoiva şehrinde uygulanmıştır.
 • Derneğimiz projede gönderen kuruluş rolüyle ortak olarak yer almıştır.
 • Proje kapsamında Derneğimiz Romanya’ya 4 gönüllü göndermiştir.

14- Youth Activism through Social Media Storytelling (12 Haziran 2016 - 19 Haziran 2016)

 • Proje Mladiinfo International Derneği’nin Avusturya Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.
 • Derneğimiz projede ortak olarak yer almıştır.
 • Avusturya’nın Viyana şehrinde gerçekleştirilen proje faaliyetine Derneğimizi ve ülkemizi temsilen 1 grup lideri ve 5 genç katılmıştır.
 • Katılımcılar sosyal medya yönetimi konusunda eğitim almışlardır.

15- Sosyal Medyadaki Gençlik (10 Ekim 2017 - 25 Ekim 2017)

 • Proje Erasmus+ Gençlik Değişimi Programı kapsamında uygulanmıştır.
 • Türkiye, Makedonya ve Slovakya’dan toplam 24 genç katılımcı olarak yer almıştır.
 • Katılımcı gençler sosyal medyayı daha bilinçli kullanmak üzere eğitimler almış, faaliyetler yürütmüştür.
 • Projede Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliğine gidilmiştir

16- Gelecek için Gençlik Vizyonu (09 Eylül 2019 - 09 Eylül 2020)

 • Proje T.C. İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, PRODES Programı kapsamında uygulanmaktadır.
 • Projede 60 üniversite öğrencisi yararlanıcı olarak yer almaktadır.

 

ERASMUS+ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ PROGRAMI

BİLSEK ERASMUS+ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ PROGRAMI KAPSAMINDA AKREDİTE EDİLMİŞ BİR KURULUŞTUR

BİLSEK, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) kapsamında Avrupa'ya gönüllü gönderen ve Avrupa ülkelerinden gönüllü kabul eden ve bu çalışmalarda koordinatörlük yapan akredite edilmiş bir kuruluştur. Bu alanda hazırladığı projelerle gönüllü göndermekte ve gönüllü kabul etmektedir.

 

Free Joomla! templates by AgeThemes