Tüzük Bilgileri

Derneğin Kuruluş Amacı:

 • Bilgi toplumuna geçiş ve toplumsal değişim sürecinde etkin rol almak,
 • Toplumda bilgi, iletişim, sanat, eğitim ve kültür faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak,
 • Bu konuda çalışmalar yapmak ve yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

BİLSEK Çalışmaları ile;

 • Ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten,
 • Değişen koşullara uyum gösterebilen,
 • Geleceğe yönelik hedefleri olan,
 • Ekip çalışması, liderlik ve iletişim becerilerine sahip,
 • Evrensel, insanî ve ahlakî değerlere sahip, bir gençliğin yetiştirilmesine hizmet etmeyi
  ve bu meziyetlerle donatılmış bilgi toplumu oluşturmayı hedefler.

BİLSEK Çalışma Alanları;

 • Araştırma (AR-GE, Araştırma Geliştirme Çalışmaları)
 • Kurs ve Seminerler (TKY, İnsan Kaynakları, İletişim, Bilgisayar, Yabancı Dil, Proje Döngüsü vb.)
 • Sanatsal Çalışmalar (Edebiyat, Tiyatro, Halk Oyunları, Müzik, Fotoğraf, Grafik vb.)
 • Sosyal Kültürel Organizasyonlar (Gezi, Gösteri, Konferans, Konser vb.)
 • Yayın (Web, E-Bülten, Kitap, Dergi, Gazete, Afiş, Radyo – TV Programları vb.)
 • Çevre - İzcilik

Yazdır   e-Posta