youthmediaTürkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen projemizin Şubat 2017 döneminde başvurusu yapılmıştır.

Projemiz gençlerin sosyal, kişisel ve mesleki gelişimlerini ve sosyal medyayı daha bilinçli, etkili ve verimli kullanmalarına ve gençlerin istihdam edilebilirliğine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Proje hareketlilik faaliyeti Slovakya ve Makedonya'dan 15-30 yaş arası 14 genç ve 2 gençlik lideri, Türkiye'den 15-30 yaş arası 7 genç ve 1 gençlik lideri olmak üzere toplam 24 katılımcı ile 14 Ekim 2017 - 25 Ekim 2017 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecektir. 

12 gün sürecek faaliyet boyunca katılımcılar kültür, sanat, gençlik konularında araştırmalar yapacaklar, bilgi toplayacaklar, fotoğraf ve video çekecekler ve bütün bu bilgi ve görüntüleri düzenleyerek sosyal medyada paylaşacaklardır. Faaliyet sonunda gençlerin sosyal medya ortamında sayfaları ve blogları oluşturulacaktır. Aynı zamanda bu bilgi ve görsellerden bir de basılı materyal oluşturacaklardır. Gençlerin bütün bunları yapabilmeleri için projemiz kapsamında Google uygulamalarının eğitimini alacaklardır. Gençlerin mesleki gelişimleri sağlanarak istihdam edilebilirlikleri artırılmış olacaktır. Çalışmalar sırasında yetişkin eğitimi, bireylerin kendi kendilerine öğrenme imkanı sağlayan sargın eğitim metodu ve akran öğrenme kullanılacaktır.